موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز ارقام

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز ارقام در سال 1367 تاسیس و در چهارمین دهه فعالیت کوله باری از تجربه را در کارنامه خود دارد.

واحد حسابرسی
واحد خدمات مالی
واحد واحد سیستم ها و روشها
مدیریت تامین و تجهیز منابع
تحقیقات و اطلاع رسانی

خدمات حسابداری

انجام حسابرسی صورتهای مالی ، بررسی اجمالی صورتهای مالی ، انجام حسابرسی عملیاتی جهت بهبود فرآیندهای کسب و کار ، اجرای روشهای توافقی رسیدگی به صورتهای مالی ، حسابرسی داخلی

خدمات مالیاتی

تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی ، تنظیم و ثبت گزارش فصلی و تهیه ، ثبت اظهارنامه ارزش افزوده و تهیه و تحریر دفاتر قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی

خدمات حسابرسی

ارزیابی سیستم کنترل‌های داخلی، بررسی اجرای دقیق‌ایین نامه‌ها و بخشنامه و مصوبات هیات مدیره و رعایت الزامات قانونی و استانداردهای حسابداری

فرایند های مالی

مشاوره حسابداری، نگهداری اسناد، مدیریت سرمایه و هزینه ها، آموزش نیروی مقیم

مشاوره مالیاتی

مشاوره و ارائه راهکارهای مناسب جهت پیگیری مشکلات مالیاتی، مشاوره تهیه اظهارنامه های مالیاتی

ارزیابی ریسک

بررسی و مشاوره ریسک فرصت های سرمایه گذاری و پلن مالی پروژه ها

پیام مدیرعامل:

سال جدید را در حالی آغاز می کنیم که طیف گسترده ای از شرکتها و سازمانها در گیر مشکلات عدیده اقتصادی و مالی بوده و با شیوع ویروس کرونا با وضعیتی به مراتب پیچیده تر مواجه گردیده اند . این امر بار مسئولیت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز ارقام را که همواره خود را جزئی از مجموعه طرف قراردادهای خود دانسته و مشکلات آنان را بعنوان مشکلات خود مد نظر داشته و ارائه راه حل های برون روی از این مشکلات را جزو وظایف خود می داند ، افزایش می دهد .

اعتقاد کامل دارم که در سال پیش رو با اتکاء بر حس مسئولیت و تعهد و دانش كاركنان و مديران عزم خود را براي ايفاي نقشي بزرگ در تحقق اهداف موسسه جزم و با نوآوری در فعالیت‌ها و افزایش گستره خدمات ، موجبات رضايتمندي روزافزون طرف های کاری موسسه را فراهم حواهیم آورد.

شهریار اشرف زاده ، مدیر عامل تراز ارقام

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!

ادامه مطلب »