ضرورت اطلاع کافی اصناف از قوانین مالیاتی

ضرورت اطلاع کافی اصناف از قوانین مالیاتی/ بروشورهای آموزشی امور مالیاتی به روزرسانی شد اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای از تمامی فعالان صنفی و اقتصادی دعوت کرد تا با مطالعه دقیق بروشورهای آموزشی قوانین مالیاتی، نسبت به حقوق و وظایف مالیاتی خود اطلاع کافی بدست آورند. در این اطلاعیه آمده است: افزایش آگاهی فعالان [...]